Ako znížiť spotrebu energií a ušetriť

1

Sledujme si spotrebu energií

Základné informácie nájdeme vo faktúrach za energie a vo vyúčtovaní. Okrem údajov o vlastnej spotrebe za aktuálny a predchádzajúci rok, sú zvyčajne k dispozícii aj informácie o priemernej spotrebe odberateľov s rovnakou službou.

Porovnajme si spotrebu

2

Ak chceme vedieť, kde máme najväčšie rezervy a energiami plytváme, je užitočné porovnať si svoju spotrebu s odporúčanými hodnotami alebo informáciami o priemerných údajoch.

Znižujme spotrebu

4

Materiály na stiahnutie
Domácnosti
Zamestnanci
Podnikatelia a manažerí
Podcast Ušetrisko
Podcast Ušetrisko
Ako znížiť spotrebu energie, vám poradíme aj v našich spotoch
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram