Na čo míňame energiu
v domácnosti 

Najviac energie v slovenských domácnostiach spotrebujeme na vykurovanie (73 %) a na ohrev vody (12 %). Na osvetlenie a spotrebiče pripadá 10 % a na varenie 4 %. Vyplýva to z prieskumu, ktorý EUROSTAT realizoval vo všetkých európskych krajinách v roku 2020.

V posledných rokoch sa štruktúra spotreby energie v domácnostiach mení. Nové alebo rekonštruované domy majú podstatne nižšie tepelné straty, spotreba tepla má jednoznačne klesajúci trend. Podiel pripadajúci na prípravu teplej vody rastie. Pri novostavbách môže ohrev teplej vody tvoriť aj polovicu nákladov na teplo. Priemerná spotreba teplej vody na osobu sa už v minulosti znížila, ale stále je tu priestor na šetrenie.  

Spotreba elektriny v domácnostiach má momentálne skôr stúpajúcu tendenciu, i keď v mnohých prípadoch sa ju podarilo znížiť vďaka výmene svetelných zdrojov a spotrebičov za úspornejšie. V domácnostiach však pribúdajú nové spotrebiče, čo naopak spotrebu elektriny zvyšuje.

Ak nás zaujíma, ako spotrebu energie znížiť, mali by sme sa sústrediť práve na oblasti, kde jej spotrebúvame veľa. Najväčšie úspory dosiahneme obnovou domu: Po zateplení a výmene okien môže spotreba energie na vykurovanie klesnúť aj o 60 %. Na obnovu rodinného domu je možné využiť príspevky z programu Obnov dom. So znížením nákladov na energie môžu pomôcť zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov. Naďalej je možné požiadať o poukážky na ich inštaláciu z projektu Zelená domácnostiam.

Ušetriť dokážeme aj malými činmi. A nemusíme pritom zásadne obmedzovať svoj komfort. Zmeny správania nás nič nestoja. Ak sa zbavíme nevhodných návykov a budeme používať energiu efektívne, môžeme znížiť spotrebu aj o niekoľko percent.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram