Bezplatná infolinka
0800 199 399

Telefonické konzultácie v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00.

Pracovníci SIEA vám poradia aj prostredníctvom e-mailu. Vaše otázky zašlite na adresu poradenstvo.ba@siea.gov.sk. Pri zložitejších otázkach uveďte aj telefonický kontakt, aby sa v prípade potreby mohli s vami spojiť.
Ďalšie rady a odporúčania nájdete na webovej stránke www.zitenergiou.sk.

Poradenské centrá

V prípade záujmu o osobné konzultácie poradenské centrá vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom. V rámci bezplatného energetického poradenstva konzultanti nepripravujú konkrétne projekty, ale radi vám pomôžu zorientovať sa v problematike.

Trenčín

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

poradenstvo.tn@siea.gov.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Švermova 43

974 04 Banská Bystrica

poradenstvo.bb@siea.gov.sk

ŽILINA

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Národná 18

010 01 Žilina

poradenstvo.za@siea.gov.sk

KOŠICE

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Krivá 23

040 01 Košice

poradenstvo.ke@siea.gov.sk

BRATISLAVA

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27

827 99 Bratislava

poradenstvo.ba@siea.gov.sk

envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram