Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť 

Kompenzácie na zvýšené ceny energie pre poskytovateľov služieb a predajcov tovarov, vrátane samospráv a občianskych združení

Cieľ:

Kompenzovať časť zvýšených nákladov na elektrinu a zemný plyn, v mesiacoch august a september 2022, kedy ceny elektriny a plynu dosahovali maximá.

Oprávnení príjemcovia:

Subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť, t. j. mikro, malé, stredné, aj veľké podniky, vrátane poskytovateľov služieb a predajcov tovarov, samospráv a občianskych združení.

Oprávnené náklady:

Dotácia pokryje 80 % oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú príjemca platil za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Dátum vyhlásenia výzvy: 1. 12. 2022

Lehota na predkladanie žiadostí: do 22. 12. 2022

Disponibilný objem zdrojov: 359 820 623 EUR

Poskytovateľ dotácie:

Ministerstvo hospodárstva SR

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Maximálna suma dotácie: 500-tisíc EUR  na hospodársku jednotku

Minimálna suma dotácie: 50 EUR

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR

Podávanie žiadosti: elektronicky, prostredníctvom formulára na slovensko.sk

Podrobné informácie o výzve

Kontakt pre viac informácií:

Telefón: +421 918 672 375

E-mailová adresa: energodotacie@mhsr.sk

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram