Regulačná hlavica

Jeden z najjednoduchších spôsobov, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, je mať na radiátoroch regulačné hlavice s funkčnými termoregulačnými ventilmi a správne ich používať. Každý stupeň teploty v miestnosti navyše znamená zvýšenie spotreby tepla o 6 %.
Ak máme doma staré čierne hlavice, na ktorých sa dal prítok vody len otvoriť a zatvoriť, ale neumožňoval ich automatickú reguláciu podľa nastavenej teploty, je čas aj dôvod ich vymeniť. Investícia do výmeny sa vráti v krátkom čase.

Pomocou termoregulačných ventilov môžete regulovať teplotu v miestnosti podľa individuálnych potrieb. Na ventile je umiestnená regulačná hlavica, v ktorej sa pri zvyšovaní teploty prostredia rozťahuje teplotne citlivá látka. Uzatváraním alebo otváraním ventilu sa znižuje alebo zvyšuje prietok vykurovacej vody a mení sa dodávka tepla. Ale pozor! Miera, do akej dokáže ventil reagovať na teplotu v miestnosti, nie je pri všetkých polohách hlavice rovnaká. Ak vám záleží na tom, aby ste odoberali len nevyhnutné množstvo tepla, je potrebné nastaviť hlavicu správne.

Rozpätie nastaviteľných teplôt sa líši podľa typu termoregulačnej hlavice. Škála nastavenia zodpovedá spravidla rozsahu vnútorných teplôt od 12 °C do 28 °C. Ako si zabezpečiť tepelnú pohodu a neplytvať energiou? Najcitlivejšie budú radiátory reagovať na teplotu v miestnosti, ak hlavice necháte nastavené na stupni 3. To vám zabezpečí tepelnú pohodu aj v miestnostiach, kde sa zdržujete najviac.

Chcete vedieť viac?

Prečítajte si na stránke www.zitenergiou.sk

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram