Kedy teplou vodou plytváme

Podľa odborných odhadov osoba, ktorá neplytvá, spotrebuje denne približne 40 l teplej vody, to je za rok 14,6 m³. Priemerná spotreba teplej vody v bytových domoch na Slovensku sa za posledné roky znížila zo 16 na 13 m³ na osobu za rok.

Ak v domácnosti uprednostňujeme horúce kúpele, alebo dlhé sprchovanie a riad umývame pod tečúcou vodou, spotreba môže byť aj trojnásobná. Keď pri ročnom vyúčtovaní nákladov za byt zistíme, že naša spotreba je viac ako 25 m³ teplej vody na osobu, mali by sme spozornieť a prehodnotiť svoje užívateľské správanie.

Ak bývame v bytových domoch, spotrebu teplej vody si preveríme a porovnáme jednoducho. Ročné vyúčtovanie nákladov za byt obsahuje aj prehľad spotreby teplej vody za byt, aj za celý bytový dom. Ak množstvo spotrebovanej vody vydelíme počtom užívateľov, pre byt je to počet osôb v domácnosti, v bytovom dome je to počet obyvateľov celého bytového domu, môžeme porovnať našu spotrebu s priemerom Slovenska, ale aj s priemerom bytového domu.
Ak si chceme zistiť celkové náklady na prípravu teplej vody za svoj byt, treba vo vyúčtovaní zrátať dve samostatné položky. Okrem  platby za množstvo spotrebovanej vody sú tam osobitne uvedené aj náklady na jej ohrev.

V rodinnom dome je ťažšie zistiť spotrebu teplej vody, lebo zvyčajne máme osadený len jeden centrálny fakturačný vodomer, ktorý meria všetku spotrebovanú vodu. Náklady na ohrev vody závisia od spôsobu jej prípravy. Pri súčasných cenách elektriny a zemného plynu je najlacnejší prietokový ohrev vody zemným plynom. Naopak nákladovo najnáročnejší je zásobníkový ohrev vody elektrinou.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram