Priemerná spotreba elektriny v jednotlivých tarifách 

Informácia o ročnej spotrebe elektriny v domácnosti je uvedená vo vyúčtovacej faktúre. To, koľko za elektrinu platíme, však nezávisí len od spotrebovaného množstva, ale aj od správne zvolenej sadzby. Pri výbere sadzby je okrem spotreby elektriny rozhodujúci aj účel a spôsob jej využitia.

Pri jednotarifných sadzbách platí jedna cena počas celého dňa. Pri dvojtarifných sa cena mení počas dňa. Pre domácnosti, ktoré vykurujú elektrinou a predpokladá sa, že ich spotreba bude vyššia, sú k dispozícii sadzby, ktoré majú výhodnejšiu cenu za dodanú elektrinu.

Ak chceme vedieť, či máme spotrebu vyššiu alebo nižšiu oproti priemernej spotrebe domácností s rovnakou sadzbou, stačí pozrieť do vyúčtovacej faktúry za elektrinu. Popri údaji o spotrebe elektriny v konkrétnom roku a spotrebe v roku predchádzajúcom je na faktúre uvedená aj priemerná spotreba domácností s rovnakou sadzbou.

Priemerné spotreby elektriny v domácnostiach za celé Slovensko podľa vybraných sadzieb sú uvedené v tabuľke nižšie, hodnoty sú zaokrúhlené na desiatky. Tieto údaje však slúžia len na orientáciu, keďže rovnakú sadzbu môžu mať domácnosti s rôznym počtom členov a potrebami. Ak je vaša spotreba vyššia oproti priemeru, nemusí to jednoznačne ukazovať na nadspotrebu. Celková spotreba domácnosti závisí aj od spôsobu využívanie energie.

 

SadzbaPre koho je sadzba vhodnákWh / ročne*
D1 jednotarifnáDomácnosti s nižšou spotrebou, ktoré používajú bežné spotrebiče, ako sú chladničky, práčky, televízory a vysávače a na ohrev vody, a vykurovanie nevyužívajú elektrinu, zvyčajne málopočetné domácnosti a chaty900
D2 jednotarifnáDomácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče, ako sú chladničky, práčky, televízory a vysávače a na ohrev vody a vykurovanie nevyužívajú elektrinu2500
D3 dvojtarifnáDomácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče a na ohrev vody využívajú elektrický bojler4100
D4 dvojtarifnáDomácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče, na ohrev vody využívajú elektrický bojler a vykurovanie je elektrické akumulačné3860
D5 dvojtarifnáDomácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče, na ohrev vody využívajú elektrický bojler a vykurovanie je elektrické priamovýhrevné8430
D6 dvojtarifnáDomácnosti, ktoré používajú bežné spotrebiče, ohrev vody a vykurovanie zabezpečuje elektrické tepelné čerpadlo8770
*Zdroj: ÚRSO, december 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram