Ako v bytových domoch znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív

Aj v bytových domoch možno znížiť spotrebu energie. Vyžaduje si to však ochotu a disciplínu všetkých zúčastnených strán.

Poďme šetriť spolu! Pomôže vám 10 základných odporúčaní, ako využívať energiu efektívne a motivovať vlastníkov bytov, aby ňou neplytvali.

10 rád pre správcov a spoločenstvá v bytových domoch

Najväčšie úspory prináša obnova bytového domu

1

Najväčšie úspory prináša komplexná obnova, predovšetkým zateplenie obvodového plášťa bytového domu, no pomôžu aj čiastkové opatrenia. Pri obnove bytového domu je možné využiť zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prostriedkov na obnovu bytových domov je vo fonde je dostatok.

Zaizolujte rozvody tepla a teplej vody

2

V bytových domoch s podlahovou plochou nad 1 000 m² je stanovená povinnosť zaizolovať rozvody tepla a teplej vody. Toto opatrenie nie je investične náročné a oplatí sa aj menším bytovým domom.

Nové rozvody = menšie straty

3

Preverte, či sú v bytovom dome správne nadimenzované rozvody teplej vody. V obnovených domoch zvyčajne stačia potrubia s menšími priemermi, ktoré pracujú efektívnejšie a majú menšie tepelné straty.

Vykurovaciu sústavu udržiavajte správne vyregulovanú

4

Aj keď ste v minulosti dali hydraulicky vyregulovať vykurovaciu sústavu, treba ju pravidelne kontrolovať. Vyregulovanie je potrebné preveriť najmä po zateplení obvodového plášťa bytového domu a výmene okien. Pri dôslednom vyregulovaní sa teplo dostáva rovnomerne do všetkých bytov a vykurovacie telesá reagujú na zmeny rýchlejšie.

Zabezpečte zatváranie vstupných dverí do domu

5

Skontrolujte, či je mechanizmus zatvárania vstupných dverí nastavený tak, aby sa vždy zatvorili. Predídete tým únikom tepla a spoločné priestory domu sa nebudú zbytočne ochladzovať. Často pomôže aj jednoduché upozornenie na dverách: Zatvárajte dvere, šetríme

Vymeňte staré svetelné zdroje v spoločných priestoroch za úspornejšie

6

Keď nahradíte klasické svetelné zdroje v spoločných priestoroch za LED, môžete usporiť až 80 % elektriny potrebnej na osvetlenie. A to naozaj nie je málo!

Nainštalujte senzory osvetlenia v spoločných priestoroch

7

Namiesto klasických vypínačov používajte pri osvetlení spoločných priestorov senzory. Snímače reagujú na pohyb aj na denné svetlo a je pri nich možné nastaviť interval svietenia a sklon snímača. Toto opatrenie môže usporiť až 50 % elektriny v porovnaní s ovládaním osvetlenia len vypínačmi.

Pomôže aj úspornejší výťah a jeho rozumné využívanie

8

Preverte si možnosti, ako znížiť spotrebu elektriny na prevádzku výťahu. Je to možné aj realizáciou čiastkových opatrení. Kompletná výmena výťahu je finančne náročná, no môže ušetriť až 40 % nákladov na energiu. Fakt je, že obyvatelia domu väčšinou netušia, koľko stoja jednotlivé jazdy výťahom. Keď im tieto informácie poskytnete, môžete ich motivovať, aby výťah používali iba v nevyhnutných prípadoch.

Monitorujte spotrebu energie v dome a sprístupnite informácie vlastníkom

9

Základom je poznať vlastnú spotrebu energie. Zverejnite prehľad o spotrebe bytového domu ako celku, aby mali vlastníci predstavu o tom, koľko míňajú a za čo platia. Zaujímavé môže byť aj porovnanie spotreby elektriny v spoločných priestoroch za posledných päť rokov. Môžete z neho zistiť, či sa vám ju darí znižovať a kde ešte máte rezervy. Užitočné je aj zverejnenie informácie o priemernej ročnej spotrebe teplej vody na osobu v kubických metroch v konkrétnom bytovom dome, aby si ju mohli porovnať s vlastnou spotrebou a tiež s priemerom na Slovensku. Práve náklady na teplú vodu sú v bytoch druhou najvyššou položkou v rozpočte na energiu a po zateplení domu ich podiel ešte narastá. Priemerná ročná spotreba teplej vody sa v bytových domoch na Slovensku v posledných rokoch znížila zo 16 m3 na 13 m3 na osobu. Podľa odborných odhadov osoba, ktorá neplytvá, spotrebuje denne približne 40 l teplej vody.

Informujte obyvateľov domu ako energiou neplytvať

10

Väčšina majiteľov bytov napríklad nevie, že pri správnej vlhkosti v miestnostiach postačuje na dosiahnutie tepelnej pohody nižšia teplota. Využite možnosť získať bezplatne informačné materiály a odporúčania, ktoré sú k dispozícii v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram