Ako na pracovisku znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív

Buďme vzorom pre kolegov a správajme sa na pracovisku energeticky zodpovedne. Ak sa rozhliadneme, určite nájdeme možnosti na zníženie spotreby energie bez straty nášho užívateľského komfortu.

Poďme šetriť spolu! Inšpirujme ostatných kolegov a ukážme im, ako znížiť plytvanie

10 rád pre zamestnancov

Termoregulačné hlavice nechávajme nastavené medzi stupňom 2 a 3

1

V administratívnych priestoroch je počas pracovnej doby odporúčaná teplota do 20 °C. Dosiahneme ju nastavením hlavice na stupeň 3. Znížením teploty o každý jeden stupeň môžeme ušetriť až 6 % nákladov na teplo. Ak odchádzame z práce, je vhodné nastaviť hlavicu na stupeň 2, v miestnosti tak bude 16 až 18 °C a pri návrate sa ľahko vykúri. Vykurovanie nevypínajme úplne. Miestnosť by sa podchladila, na jej vykúrenie by sme potrebovali viac energie a v dlhšie nevykurovanom priestore by mohli vzniknúť aj plesne.

Vetrajme krátko a intenzívne a pred otvorením okna znížme teplotu

2

Ak je počas vykurovacej sezóny v miestnosti príliš teplo, najskôr zmeňme nastavenie teploty na radiátore. Vetranie nemá slúžiť na zníženie teploty, ale na výmenu vzduchu. Vhodné je vetrať krátko a intenzívne. Okno otvorme dokorán počas 3 až 5 minút niekoľkokrát denne. Pri dlhodobom vetraní s pootvoreným oknom uniká zbytočne veľa tepla. Pred vetraním radiátor vypnime. Keď je zapnutý, pri otvorení okna začne vykurovacia sústava pracovať intenzívnejšie.

Nezakrývajme radiátory

3

Priestor okolo vykurovacích telies musí byť voľný, aby sa teplo mohlo šíriť do miestnosti. Kryty na radiátoroch, nábytok v ich blízkosti, ale aj dlhšie textilné žalúzie spôsobia, že teplo sa hromadí v okolí regulačného ventilu a radiátor prestane kúriť, hoci je v miestnosti zima. Medzi priestormi s rôznymi teplotami, napríklad medzi kanceláriou a chodbou, zatvárajme dvere.

Využívajme prirodzené vetranie a chladenie

4

V horúčavách vetranie cez deň obmedzme na minimum a zvážme či je možné priestor nechať predchladiť počas noci alebo skoro ráno, keď je teplota nižšia. Klimatizáciu využívajme len v nevyhnutných prípadoch a vždy pri zatvorených oknách. Miestnosti nadmerne neochladzujme, ideálne je udržiavať rozdiel medzi teplotou chladeného interiéru a okolia budovy v rozmedzí 5 až 7°C.

Pri odchode z miestnosti zhasínajme 

5

Keď odchádzame z miestnosti na poradu alebo obed a zabudneme zhasnúť, má to len malý vplyv, ten ale rýchlo narastá, keď svetlo zostáva rozsvietené pravidelne. Rovnako to platí aj pre spoločné priestory, najmä keď nie sú stále využívané. Vypínať svietidlá je vhodné predovšetkým v kuchynkách, na toaletách a chodbách.

V maximálnej možnej miere využívajme denné svetlo

6

Denné svetlo je zadarmo a s nulovými emisiami CO₂. Ak svietiť nepotrebujeme, zhasínajme. Keď používame žalúzie, nastavme ich tak, aby obmedzovali priame slnečné svetlo a pritom prepúšťali dostatok denného svetla, aby sa nemuselo svietiť. V zimnom období ich vytiahnime úplne.

Využívajme lokálne osvetlenie

7

Zvážme, či je potrebné miestnosť osvetľovať celú alebo stačí využiť stolnú lampu. Lokálne osvetlenie je násobne úspornejšie. Ak nahradíme svietidlo so štyrmi krátkymi trubicovými žiarivkami s celkovým výkonom 72 W stolným LED svietidlom s výkonom 9 W, je možné ušetriť počas pracovnej doby 0,5 kWh elektrickej energie. Cena najlacnejších LED lámp s primeraným výkonom sa pritom pohybuje okolo 15 až 20 €.

Obmedzme tlač aj počet tlačiarní

8

Využívaním elektronických náhľadov tlače môžeme znížiť počet vytlačených konceptov. Hromadnou tlačou viacerých dokumentov naraz obmedzíme časté zahrievanie. Tlačiarne je možné po použití vypnúť, respektíve uviesť do režimu spánku. Zvážme, či potrebujeme vlastnú tlačiareň. Ak nie, zdieľajte spoločnú s kolegami. Zníži sa tak počet tlačiarní, ktoré sú v prevádzke naraz. Preverme, aké úsporné funkcie má zariadenie. Napríklad aj to, ako rýchlo sa uvedie do režimu spánku, počas ktorého je odber elektriny minimálny.

Nenechávajme zariadenia v stand by režime

9

Pri odchode z práce povypínajme zariadenia úplne. Aj keď je zariadenie „vypnuté“, v stand by režime, stále spotrebováva energiu. Pred odchodom domov úplne odpojme zo siete monitor, počítač, tlačiareň či skartovačku. Myslime aj na spoločné priestory, najmä kuchynky, tam vypnime mikrovlnku aj kávovar.

Využívajme výťah a auto, iba ak je to nevyhnutné

10

Zredukujme využívanie výťahu v budove aj cesty služobným autom. Zvážme online účasť na stretnutiach, aby sme ušetrili energiu pri cestovaní. Keď čakáme v aute na kolegov, vypnime motor. V premávke sa snažme o plynulú jazdu, ktorá výrazne znižuje spotrebu paliva. Dodržiavaním týchto zásad je možné usporiť až 5 % spotreby pohonných hmôt.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram